Kalibreringstjenesten

Kalibreringstjenesten er videreføring av deler av virksomheten til Nemko avd. Trondheim.

Vi utfører sporbar kalibrering av:

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående våre tjenester.

Kontakt

Adresse: Endre Ryan, Fossegrenda 27 A, 7038 Trondheim
Mobil: 997 12 670
E-post: endre.ryan@eunet.no
Org.nr.: 989656775 MVA

Vareadresse / innsending:
Endre Ryan
Postboks 2956 Sluppen
7438 Trondheim